hoed 3

Lesteksten

Met verstand van zaken heb ik inmiddels veel lessen geschreven. Kenmerkend voor mijn stijl is een helder en begrijpelijk taalgebruik. De structuur in de teksten is logisch opgebouwd, zodat alle aandacht van de leerling of docent kan gaan naar de educatieve inhoud.

Cultuuronderwijs

Goed cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren handvatten om de betekenis van de wereld om hen heen te ontdekken. Door zelf te doen, te onderzoeken en achter de dingen te kijken. Ik adviseer over en ontwikkel betekenisvolle lespakketten met een vakoverstijgende informatieoverdracht.

blok middenroze

Leerverhalen

Een onderwijsleerverhaal introduceert het onderwerp op een speelse en tot de verbeelding sprekende manier bij de leerlingen. Zo’n pakkende start van de les motiveert de scholieren om zich verder in het onderwerp te verdiepen. Ik schrijf verhalen waar voor de leerlingen nog onbekende onderwerpen context en betekenis krijgen.

blok groen
hoed 1

Gamification

Door speltechnieken Рzoals in games- , motiveer je leerlingen aan de slag te gaan met een onderwerp. Met het gemixt aanbieden van digitale en analoge lesactiviteiten, bereik je kinderen met verschillende leerstijlen en werk je aan het vergroten van de 21ste eeuwse vaardigheden. Ik maak bij de lesontwerpen vaak gebruik van een narratieve structuur zoals storytelling of een verhalend ontwerp.