projectleider

tekstschrijver

educatief ontwerper

workshopdocent

Elsebeth Hoeven

mevrouw hoeven ontwikkelt tekst- en onderwijsproducties voor bedrijven en instellingen. 

Cultureel gevormd en opgeleid als tekstschrijver en didacticus, combineer ik de vakgebieden tekst en beeld met didactiek en cultuur. Daarnaast ben ik actief als workshopdocent kunst & keramiek.

Mijn aanpak is creatief en ook planmatig, met een kritische en overzichtelijke blik. Kenmerkend voor mijn werk is dat woord en beeld elkaar versterken. Speels en met gevoel voor stijl en vorm.

communicatie

Tekstproducties – digitaal en in druk- met woord en beeld in samenhang en van idee tot product:

woord en beeld
 • Eindredactie: Ik lees het product met een scherpe blik en zorg voor een coherente leesbare tekst.
 • Beeldredactie: Ik kijk kritisch en kies met gevoel voor inhoud en functie het beste beeld bij de tekst.
 • Redigeren: Ik kijk met u mee en zorg ervoor dat de lezer de inhoud begrijpt zoals u het heeft bedoeld.
Digitaal of in druk

Met een nieuwsbrief of eenmalige uitgave laat je zien waar jouw bedrijf voor staat en wat het heeft bereikt. Door regelmatig een nieuwsbrief – digitaal of in druk – te verspreiden, weten mensen in en buiten de organisatie waar jouw bedrijf zich voor inzet en wat de mensen met elkaar verbindt. Naar wens leid ik het project en zorg ik voor de totale productie vanaf de ontwikkeling tot aan eventuele druk.

Lesteksten en onderwijsleerverhalen

Inmiddels heb ik veel lesteksten geschreven. Kenmerkend voor mijn stijl is een helder en begrijpelijk taalgebruik. De structuur in de teksten is logisch opgebouwd, zodat alle aandacht van de leerling of docent kan gaan naar de educatieve inhoud.

Onderwijsleerverhalen introduceren het onderwerp op een speelse en tot de verbeelding sprekende manier bij de leerlingen. Een pakkende start van de les motiveert de leerlingen om zich verder in het onderwerp te verdiepen.

educatie

Uitdagend en vernieuwend onderwijs, vakoverstijgend en aansluitend op de leefwereld van scholieren:

Doen, ontdekken en beleven

Cultuuronderwijs draagt in belangrijke mate bij aan het vormen van de persoonlijke en de collectieve identiteit. Door stil te staan bij de dingen die we maken of hebben gemaakt leren we meer over onszelf en anderen. Goed cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren handvatten om de betekenis van de wereld om hen heen te ontdekken. Door zelf te doen, te onderzoeken en achter de dingen te kijken. Ik adviseer over en ontwikkel betekenisvolle lespakketten met een vakoverstijgende informatieoverdracht.

Motiverende speltechnieken

In het onderwijs speelt de digitale wereld een steeds grotere rol. Het inzetten van speltechnieken die ook in games worden gebruikt, motiveert leerlingen aan de slag te gaan met een onderwerp. Met het gemixt aanbieden van digitale en analoge lesactiviteiten, bereik je kinderen met verschillende leerstijlen en werk je aan het vergroten van de 21ste eeuwse vaardigheden. Ik maak bij de lesontwerpen vaak gebruik van een narratieve structuur zoals storytelling of een verhalend ontwerp.

Verleden en hedentijd

Erfgoed maakt deel uit van ons cultuurgoed en is een beelddrager van onze identiteit. Een plaats van herinnering, een cultuurhistorisch landschap of verslag van een ooggetuige geven betekenis aan het verhaal van het verleden. In een lespakket richt ik me op het erfgoed uit de omgeving van de kinderen. Iedere plek kent zijn eigen geschiedenis en maakt deel uit van een groter geheel. Door het lokale erfgoed toegankelijk te maken, ervaren kinderen dat de geschiedenis geen verre verhalen uit een boek zijn, maar dat ze zich in hun eigen achtertuin hebben afgespeeld.

druktechnieksuus
schilderen vaas
herdenken en vieren tijdlijn

creatieve workshops

Workshops voor jong en oud: speels, kunstzinnig en verbindend:

Doen, ontdekken en beleven

Ik geef workshops op school. In de workshops gaan leerlingen aan de slag met taal, erfgoed en beeldende vorming:

  • Vormen in klei
  • Taal in beeld
  • Willem Wilmink
  • Klassenmuseum
  • Familie
  • Hendrik Werkman | persvrijheid onder de druk
  • Draai de pers!
  • Bronnen | reconstrueer jouw eigen verhaal
  • Monumenten | herdenken en vieren
  • Vrijheid

Ik daag de leerlingen uit om vorm te geven aan wat deze thema’s voor hen persoonlijk betekenen.
De richtvragen die centraal staan bij de workshops zijn: Wat zie (voel, hoor of proef) je? Wat doet dit met je? Waar doet dit je aan denken? En wat betekent dit voor jou en voor anderen?

De technieken die ze gebruiken zijn: schrijven, collages (van tekeningen en foto’s); sjabloondruk; boetseren; bouwen met kosteloos materiaal, textiel, klei en dat wat voor handen is.

Samen aan het werk

Ik organiseer en geef creatieve workshops. Bijvoorbeeld op jouw bedrijfsfeest, studie- of netwerkdag. Op maat gemaakt voor kleine of grote gezelschappen. Een mix van workshops gegeven door professionals in verschillende disciplines behoort ook tot de mogelijkheden.

klik verder voor meer informatie over de mogelijkheden

Workshop Vormen in klei

Ik laat je zien hoe je uit plakken klei een vorm maakt en ik demonstreer een aantal decoreertechnieken. Na het vormen met klei, beschilder je jouw
werkstuk met gekleurd kleislip. Na een paar weken is je werk gebakken, kun je het ophalen of stuur ik het toe.

Workshop Drukken als Hendrik Werkman

Werkman had vanaf 1923 een kleine uitgeverij waarin hij zijn ‘druksels’ fabriceerde. Hij hanteerde de roller als een schilderskwast en experimenteerde met druktechnieken. Eenvoudige uit karton uitgesneden vormen gebruikte hij als sjablonen voor zijn werkstukken. We gaan met deze techniek aan de slag. Ik laat je zien hoe je vormen en kleuren in een compositie samen brengt. Aan het eind van de workshop neem je je eigen kunstwerk mee naar huis.

Spelend herinneren en vieren

Ik ontwerp op maat een herinneringsspel om te spelen tijdens samenkomsten van bijvoorbeeld familieleden of collega’s. Het spel verrast, verbindt, is herkenbaar, breekt het ijs, geeft het verleden een gezicht en verdiept uw kennis van elkaar.

opdrachten

communicatie & educatie
Willem Wilmink WIU
Gulzig Keramiek
Scala Media
Op en neer
Noord Veluwe RidT
Reizen in de Tijd
Wegwezen!
Apeldoorns Kanaal
Leven op de steenoven
Brabant Liberation Route
Razzia
/ WAAR
Bij de boer
Leerlijn Culemborg
Meer dan een veilig kasteel
Jan Blankenpad
MijnGelderland
Liberation Route Gelderland
WOII Wageningen
Romeinen in Elst
Handel in Doesburg

vrij werk

Naast vrij werk maak ik ook werk in opdracht.
Achtergrondinformatie over mijn vrije werk vind je hier.
Daarnaast geef ik workshops keramiek en kunst.
Klik
hier voor meer informatie over de workshops.

blog

Schrijf een bericht:

06 50834251

info (at) mevrouwhoeven.nl