projectleider | tekstschrijver | educatief ontwerper

Elsebeth Hoeven ontwikkelt in bureau mevrouw hoeven tekst- en onderwijsproducties voor bedrijven en instellingen. 

Cultureel gevormd en opgeleid als tekstschrijver en didacticus, combineer ik de vakgebieden tekst en beeld met didactiek en cultuur.

Mijn aanpak is creatief en ook planmatig, met een kritische en overzichtelijke blik. Kenmerkend voor mijn werk is dat woord en beeld elkaar versterken. Speels en met gevoel voor stijl en vorm.

Binnen mijn bureau voor communicatie en educatie werk ik samen met creatieve vakmensen op het gebied van vormgeving en multimedia.

communicatie

Woord en beeld

mevrouw hoeven ontwikkelt tekstproducties, van idee tot product, digitaal of in druk en met woord en beeld in samenhang. mevrouw hoeven luistert, vraagt door, ontrafelt en adviseert.

Eindredactie

mevrouw hoeven kijkt met scherpe blik naar het product en zorgt voor een coherente leesbare tekst.

Beeldredactie

mevrouw hoeven kijkt kritisch en kiest met gevoel voor inhoud en functie het beste beeld bij de tekst.

Redigeren

mevrouw hoeven kijkt met u mee en zorgt ervoor dat de lezer de inhoud begrijpt zoals u hem heeft bedoeld.

Webtekst

Een website is het visitekaartje van uw organisatie. De bezoeker van uw site wil graag in een oogopslag weten of uw bedrijf hem aanspreekt. Daarom is de webtekst kort en bondig geformuleerd.

De structuur van de website is helder en verleidt de bezoeker verder te kijken en meer te weten te komen over uw organisatie. mevrouw hoeven  geeft advies over de juiste tekst, structuur, vorm en inhoud van uw website.

Digitaal of in druk

Met een nieuwsbrief of eenmalige uitgave laat u zien waar uw bedrijf voor staat en wat het heeft bereikt. Door regelmatig een nieuwsbrief – digitaal of in druk – te verspreiden, weten mensen in en buiten uw organisatie waar uw bedrijf zich voor inzet en wat u met hen verbindt. Mensen vinden elkaar. mevrouw hoeven adviseert welke communicatievorm het beste aansluit bij het doel dat u wilt bereiken en ontwikkelt daarvoor een passend concept. mevrouw hoeven leidt het project en zorgt voor de totale productie vanaf de ontwikkeling tot aan eventuele druk.

educatie

Vorming

mevrouw hoeven ontwerpt en ontwikkelt onderwijs, uitdagend en vernieuwend, met samenhang tussen de schoolvakken, aansluitend op de leefwereld van scholieren.

Motiverende speltechnieken

In het onderwijs speelt de digitale wereld een steeds grotere rol. Het inzetten van speltechnieken die ook in games worden gebruikt, motiveert leerlingen aan de slag te gaan met een onderwerp. Met het gemixt aanbieden van digitale en analoge lesactiviteiten, bereik je kinderen met verschillende leerstijlen en werk je aan het vergroten van de 21ste eeuwse vaardigheden. mevrouw hoeven maakt bij de lesontwerpen vaak gebruik van een narratieve structuur zoals storytelling of een verhalend ontwerp.

Ontdekken en beleven

Cultuuronderwijs draagt in belangrijke mate bij aan het vormen van de persoonlijke en de collectieve identiteit. Door stil te staan bij de dingen die we maken of hebben gemaakt leren we meer over onszelf en anderen. Goed cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren handvatten om de betekenis van de wereld om hen heen te ontdekken. Door zelf te doen, te onderzoeken en achter de dingen te kijken. mevrouw hoeven adviseert over en ontwikkelt betekenisvolle lespakketten met een vakoverstijgende informatieoverdracht.

Verleden en hedentijd

Erfgoed maakt deel uit van ons cultuurgoed en is een beelddrager van onze identiteit. Een plaats van herinnering, een cultuurhistorisch landschap of verslag van een ooggetuige geven betekenis aan het verhaal van het verleden. mevrouw hoeven richt zich in het lespakket op het erfgoed uit de omgeving van de kinderen. Iedere plek kent zijn eigen geschiedenis en maakt deel uit van een groter geheel. Door het lokale erfgoed toegankelijk te maken, ervaren kinderen dat de geschiedenis geen verre verhalen uit een boek zijn, maar dat ze zich in hun eigen achtertuin hebben afgespeeld.

portfolio

Scala Media
Op en neer
Noord Veluwe RidT
Reizen in de Tijd
Wegwezen!
Apeldoorns Kanaal
Leven op de steenoven
Brabant Liberation Route
Razzia
/ WAAR
Bij de boer
Leerlijn Culemborg
Meer dan een veilig kasteel
Jan Blankenpad
MijnGelderland
Liberation Route Gelderland
WOII Wageningen
Romeinen in Elst
Handel in Doesburg

blog

contact

Schrijf een bericht:

06 50834251

info (at) mevrouwhoeven.nl