headerbureaumevrouwhoeven

projectleider | tekstschrijver | educatief ontwerper

portretomgekeerd

Elsebeth Hoeven ontwikkelt in bureau mevrouw hoeven tekst- en onderwijsproducties voor bedrijven en instellingen. Gemaakt met visie en verstand van zaken zodat inhoud en vorm elkaar versterken.

Cultureel gevormd en opgeleid als tekstschrijver en didacticus, combineer ik de vakgebieden tekst en beeld met didactiek en cultuur.

Binnen mijn bureau voor communicatie en educatie werk ik samen met creatieve vakmensen op het gebied van vormgeving en multimedia.

communicatie & educatie

tekstschrijver

mevrouw hoeven
ontwerpt, maakt en redigeert tekstproducties,
van idee tot product
met tekst en beeld in samenspel
digitaal of in druk.

mevrouw hoeven
luistert, vraagt door, ontrafelt,
adviseert, schrijft leesbare teksten,
en maakt voor een grote groep
een moeilijke inhoud begrijpelijk.

kindmanbladspiege

educatief ontwerper

mevrouw hoeven
ontwikkelt en schrijft onderwijsproducties,
uitdagend en kunstzinnig,
met een onderlinge samenhang
tussen de schoolvakken,
aansluitend op de leefwereld
van scholieren.

mevrouw hoeven
geeft leerlingen
een verrassende blik op de lesstof,
helpt bij het ontdekken
en duiden van de wereld
door te prikkelen en gebruik te maken
van hun natuurlijke nieuwsgierigheid.

volwassenenbladspiegel
kindjesbladspiegelgroen

communicatie

Digitaal of in druk

Met een nieuwsbrief of eenmalige uitgave laat u zien waar uw bedrijf voor staat en wat het heeft bereikt. Door regelmatig een nieuwsbrief – digitaal of in druk – te verspreiden, weten mensen in en buiten uw organisatie waar uw bedrijf zich voor inzet en wat u met hen verbindt. Mensen vinden elkaar.

mevrouw hoeven adviseert welke communicatievorm het beste aansluit bij het doel dat u wilt bereiken en ontwikkelt daarvoor een passend concept.

mevrouw hoeven leidt het project en zorgt voor de totale productie vanaf de ontwikkeling tot aan eventuele druk.

Webtekst

Een website is het visitekaartje van uw organisatie. De bezoeker van uw site wil graag in een oogopslag weten of uw bedrijf hem aanspreekt. Daarom is de webtekst kort en bondig geformuleerd.

De structuur van de website is helder en verleidt de bezoeker verder te kijken en meer te weten te komen over uw organisatie.

mevrouw hoeven
  geeft advies over de juiste tekst, structuur, vorm en inhoud van uw website.

Redigeren of herschrijven

Uren heeft u al zitten in uw rapport, jaarverslag of scriptie. Een prachtige inhoud, u weet precies waar u het over heeft.

mevrouw hoeven kijkt met u mee en zorgt ervoor dat de lezer de inhoud begrijpt zoals u hem heeft bedoeld.

educatie

Ontdekken en beleven

Cultuuronderwijs draagt in belangrijke mate bij aan het vormen van de persoonlijke en de collectieve identiteit. Door stil te staan bij de dingen die we maken of hebben gemaakt leren we meer over onszelf en anderen.

Goed cultuuronderwijs geeft kinderen en jongeren handvatten om de betekenis van de wereld om hen heen te ontdekken. Door zelf te doen, te onderzoeken en achter de dingen te kijken.

mevrouw hoeven adviseert over en ontwikkelt betekenisvolle lespakketten met een vakoverstijgende informatieoverdracht.

Verleden en hedentijd

Erfgoed maakt deel uit van ons cultuurgoed en is een beelddrager van onze identiteit. Een plaats van herinnering, een cultuurhistorisch landschap of verslag van een ooggetuige geven betekenis aan het verhaal van het verleden.

mevrouw hoeven richt zich in het lespakket op het erfgoed uit de omgeving van de kinderen. Iedere plek kent zijn eigen geschiedenis en maakt deel uit van een groter geheel. Door het lokale erfgoed toegankelijk te maken, ervaren kinderen dat de geschiedenis geen verre verhalen uit een boek zijn, maar dat ze zich in hun eigen achtertuin hebben afgespeeld.

Motiverende speltechnieken

In het onderwijs speelt de digitale wereld een steeds grotere rol. Het inzetten van speltechnieken die ook in games worden gebruikt, motiveert leerlingen aan de slag te gaan met een onderwerp. Met het gemixt aanbieden van digitale en analoge lesactiviteiten, bereik je kinderen met verschillende leerstijlen en werk je aan het vergroten van de 21ste eeuwse vaardigheden.

mevrouw hoeven maakt bij de lesontwerpen vaak gebruik van een narratieve structuur zoals storytelling of een verhalend ontwerp.

portfolio

Op en neer
Reizen in de Tijd
Wegwezen!
Bij de boer
Leven op de steenoven
Apeldoorns Kanaal
/ WAAR
Razzia
Leerlijn Culemborg
Liberation Route Gelderland
Handel in Doesburg
Brabant Liberation Route
WOII Wageningen
MijnGelderland
Jan Blankenpad
Noord Veluwe RidT
Romeinen in Elst
Meer dan een veilig kasteel

mevrouw hoeven mijmert

contact met mevrouw hoeven

Schrijf een bericht:

portretomgekeerd

Pontanuslaan 68
6821 HS Arnhem

06 50834251

info@mevrouwhoeven.nl

elsebethhoeven

© 2016 | bureau mevrouw hoeven